Szukaj
Polityka prywatności

Polityka plików „cookies".

Zasady ochrony prywatności

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu społecznościowego (dalej: Portal), którzy wypełnili formularz błyskawiczny używany w reklamach kontaktowych w ramach kampanii marketingowej prowadzonej zgodnie z regulaminami i zasadami określonymi przez Portal i za pośrednictwem Portalu, skierowanej do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (dalej: Użytkownicy) jest „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000082030, posiadająca NIP: 522-26-28-262, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł (dalej: Administrator).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie niniejszych zasad prywatności, w szczególności w celu realizacji praw Użytkownika w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com. Odpowiedzi będą udzielane w formie wiadomości e-mail.
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz miejscowość, w której Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej: RODO). 
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Użytkownikowi zawarcia następujących umów: (i) umowy podnajmu urządzenia sterowanego za pomocą ekranu dotykowego, z zainstalowanym systemem Android oraz aplikacją sprzedażową, (ii) umowy o udzielenie licencji na korzystanie z ww. aplikacji sprzedażowej, (iii) umowy sprzedaży kasy rejestrującej,  tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie dotyczącym umów wskazanych w ust. 5 powyżej, tj.:
  a) spółka pod firmą GOPOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 43A/2, 31-510 Kraków (nr KRS 0000633975); 
  b) podmioty związane z Administratorem umowami agencyjnymi.
 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie niniejszych zasad ochrony prywatności, w celu wskazanym w ust. 5, do momentu zawarcia danej umowy ze wskazanych w ust. 5 powyżej albo odmowy zawarcia takiej umowy przez Użytkownika. 
 9. Na podstawie RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
  a) prawo dostępu do treści danych;
  b) prawo do sprostowania treści danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu;
  g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu ustawowego. 
 11. Niniejsze zasady ochrony prywatności mogą ulec zmianie w związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach prawa, w szczególności w RODO. O zmianach niniejszych zasad prywatności Użytkownik zostanie powiadomiony w drodze mailowej na adres e-mail podany Administratorowi w formularzu błyskawicznym, o którym mowa ust. 1 powyżej. 
 12. Niniejsze zasady ochrony prywatności obowiązują od dnia 01.06.2023 r.

 

Polityka plików „cookies”

Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk "Zaakceptuj wszystkie" to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie "Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. 

Czym są pliki „cookies”? 
 

„Cookies” są to pliki zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu przez strony internetowe. W plikach „cookies” zawarte są informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Umożliwiają także m.in. zapamiętanie preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowanych reklam. Dane gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Są one zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe. 

Jakie typy plików „cookies” są wykorzystywane przez stronę?
 

Pliki „cookies” wykorzystywane na naszej stronie dzielimy na: niezbędne, analityczne i reklamowe.     

 • „Cookies” niezbędne – są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Możesz w ustawieniach przeglądarki ustawić ich blokowanie, ale wtedy nasza strona nie będzie działała poprawnie. Pozwalają one na prawidłową nawigację po stronie oraz jej odpowiednie wyświetlanie na różnych urządzeniach. 
 • „Cookies” analityczne – są wykorzystywane tylko w przypadku, jeśli wyrazisz na to zgodę. Powalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy zachowują się na stronie. Możemy dzięki nim poznać m.in. źródła ruchu, ilość wizyty, czy popularność poszczególnych podstron. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki są anonimowe. 
 • „Cookies” reklamowe – są wykorzystywane tylko w przypadku, jeśli wyrazisz na to zgodę. Używamy ich w celu budowania profilu Twoich zainteresowań na podstawie informacji o stronach, które przeglądasz. Pozwalają nam na wyświetlanie reklam, które są dla Ciebie interesujące. Pomagają nam również mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji Twoich danych osobowych. Jeśli nie wyrazisz zgody na stosowanie tych plików „cookies”, nadal będziesz widzieć w przeglądarce reklamy, jednak nie będą one dostosowane do Twoich zainteresowań. 

Jak zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików "cookies"?
 

Wszystkie informacje na temat możliwości zarządzania plikami „cookies” za pomocą przeglądarki internetowej znajdziesz na stronach producentów stosowanego przez Ciebie oprogramowania. Przygotowaliśmy dla Ciebie linki do stron informacyjnych opracowanych przez dostawców najpopularniejszy przeglądarek internetowych: 

Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.